Waarom een EHBO cursus volgen?

Volgens de wet (artikel 255 en 450 Wetboek van strafrecht) heeft elke burger de plicht een medemens in nood te helpen. Dit houdt in dat eenieder verplicht is bijstand te verlenen voor zover zijn kennis en kunde dit toe laat.

De minimale hulp die je een medeburger in nood moet bieden is het inroepen van professionele hulp, door bijvoorbeeld 112 te bellen en eventuele slachtoffers gerust te stellen en hen niet aan hun lot over te laten.

Indien uw interesse tot het volgen van een cursus is gewekt, neemt u dan gerust even contact op voor verdere informatie, of geef u direct op als lid / cursist via een van de inschrijfformulieren elders op deze site.

Wanneer men in staat is zelf eerste hulp te bieden voordat de professionele hulp arriveert, kan erger letsel worden voorkomen en zelfs het verschil maken tussen leven en dood.
Daarom volgen velen een EHBO-cursus: om niet machteloos toe te kijken wanneer iemand gewond is, maar om meer te kunnen doen dan afwachten en de gewonde gerust te stellen.

De cursus EHBO wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis aan de hand van Het Oranje Kruis boekje 27-e druk.