Prijzen:

De KNV EHBO afdeling Tiel kent voor de door haar georganiseerde cursussen diverse tarieven, namelijk een particulier en een bedrijfstarief.
Hieraan gekoppeld is een particulier of bedrijfslidmaatschap.
Het enige verschil in deze lidmaatschappen / cursussen is de prijs en het feit of men het lidmaatschap / de cursus op persoonlijke titel aangaat of in opdracht van een werkgever die ook de kosten voor zijn rekening neemt.

EHBO Tiel vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om de cursus tot gediplomeerd EHBO'er te kunnen volgen.
Om het voor iedereen betaalbaar te houden heeft het bestuur van EHBO Tiel besloten om de kostprijs voor particulieren lager te stellen.

Particulier lidmaatschapBedrijfslidmaatschap
Basiscursus*€ 199.00*€ 199.00*
Herhalingslessen€   45.00**€   99.00**

* De cursusprijs is inclusief:

  • benodigde boeken
  • koffie of thee tijdens de lessen
  • deelname en kosten van het examen

**De herhalingslessen zijn onderdeel van het lidmaatschap van EHBO Tiel.
Het lidmaatschap kost € 45,00 per jaar.

ALGEMEEN
Alle prijzen zijn inclusief de afdracht die wij aan het hoofdbestuur van de KNV EHBO moeten doen, alsmede de kosten om één maal per twee jaar de geldigheid van het diploma via het Oranje Kruis te verlengen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.