Niet EHBO aktiviteiten:

Naast de dienstverlening bij openbare- / verenigingsactiviteiten kent de vereniging nog diverse andere bronnen van inkomsten voor de verenigingskas. Ook hiervoor zijn wij afhankelijk van vrijwilligers uit de vereniging.

3-de woensdagavond van de maand

Oud papier inzameling.
Om de verenigingskas aan te vullen, en daardoor de contributie laag te houden, wordt er maandelijks i.s.m. de AVRI oud papier ingezameld in de kernen Ophemert, Neerijnen en Est. Op elke derde woensdagavond van de maand worden twee inzamelwagens van de AVRI bemand met 2 personen, die op die avond het oud papier inzamelen. We vertrekken vanaf het sportpark in Ophemert en na 3 uren is de klus geklaard. Het is gezellig en je bent met af en toe wandelen en meerijden lekker bezig.
Omdat door de inzameling de AVRI zo’n belangrijke bijdrage levert aan de verenigingskas doen wij een beroep op alle leden om zich aan te melden voor de oud papier inzameling. De vereniging voorziet je van de noodzakelijke kleding en schoeisel (veiligheidsschoenen, EHBO kleding en handschoenen)

U kunt zich aanmelden bij de Coördinator Dienstverlening Maarten Dix 06-3089 4018 of per e-mail ehbo-tiel@hetnet.com

Jantje Beton Collecte

Jaarlijks in maart wordt de landelijke Collecte Jantje Beton gelopen. De EHBO vereniging Tiel doet hier jaarlijks aan mee mits wij over voldoende collectanten kunnen beschikken. De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft komt ten goede aan de verenigingskas. De collecte vindt plaats in vooraf toegewezen wijken.

U kunt zich aanmelden bij de Coördinator Dienstverlening Maarten Dix 06-3089 4018 of per e-mail ehbo-tiel@hetnet.nl ; .