Niet EHBO aktiviteiten:

Naast de dienstverlening bij openbare- / verenigingsactiviteiten kent de vereniging nog diverse andere bronnen van inkomsten voor de verenigingskas. Ook hiervoor zijn wij afhankelijk van vrijwilligers uit de vereniging.

Oud papier inzameling.

Om de verenigingskas aan te vullen, en daardoor de contributie laag te houden, wordt er maandelijks i.s.m. de AVRI oud papier ingezameld in de kernen Ophemert, Neerijnen en Est.
Omdat door de inzameling de AVRI zo’n belangrijke bijdrage levert aan de verenigingskas doen wij een beroep op alle leden om zich aan te melden voor de oud papier inzameling. De vereniging voorziet je van de noodzakelijke kleding en schoeisel (veiligheidsschoenen, EHBO kleding en handschoenen)

U kunt zich aanmelden bij de Coördinator Dienstverlening Maarten Dix 06-1962 5441 of per e-mail ehbo-tiel@hetnet.com

Jantje Beton Collecte

Jaarlijks in maart wordt de landelijke Collecte Jantje Beton gelopen. EHBO-Tiel doet hier jaarlijks aan mee mits wij over voldoende collectanten kunnen beschikken. De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft komt ten goede aan de verenigingskas. De collecte vindt plaats in vooraf toegewezen wijken.

U kunt zich aanmelden bij de Coördinator Dienstverlening Maarten Dix 06-1962 5441 of per e-mail ehbo-tiel@hetnet.nl ; .