De Basiscursus :

Op woensdag 27 september gaat er een nieuwe basiscursus EHBO van start. De inschrijving voor deze cursus is reeds gesloten wegens het bereiken van het maximaal aantal deelnemers.

Gegadigden voor een eventuele volgende cursus kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier voor plaatsing op de wachtlijst, nadere informatie over een volgende cursus zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

Cursisten die, om welke reden dan ook, niet aan de reanimatie willen of kunnen deelnemen krijgen –als ze slagen- een certificaat en mogen zich "niet gediplomeerd EHBO’er" noemen.

Om een basis cursus te organiseren dienen er minimaal 10 deelnemers ingeschreven te zijn.

Heeft u vragen over de basiscursus neem dan contact op met EHBO-Tiel via mail: ehbo-tiel@outlook.com,
Wilt u inschrijven voor de basiscursus, dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier, wij nemen dan contact met u op over de definitieve datum wanneer de cursus aanvangt.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Dienstverlening op EHBO gebied bij evenementen welke worden georganiseerd in Tiel en Omgeving.
 • Emotionele reacties
 • Eerste Hulp verlenen en de kans op infectie
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel en tand door lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftigingen
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Het EHBO-diploma is 2 jaar geldig, maar om de kennis op peil te houden is het bijwonen van jaarlijkse herhalingslessen verplicht.
De geldigheid van het EHBO-diploma wordt verlengd door per cursusseizoen 6 lessen van 2 uur te volgen.
Na het behalen van uw diploma schrijven wij u graag in als lid van onze vereniging om bij ons de herhalingslessen te volgen.
Natuurlijk staat het u vrij om lid te worden bij een vereniging van uw keuze.