De Basiscursus :

De basiscursus bestaat uit 2 lesdagen en een examendag (zaterdagen). Op de examendag wordt het examen afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis. De minimale leeftijdsgrens om deel te nemen aan deze cursus is 14 jaar, met dien verstande dat de kandidaat op de examendatum de 15 jarige leeftijd al heeft bereikt.

Cursisten die, om welke reden dan ook, niet aan de reanimatie willen of kunnen deelnemen krijgen –als ze slagen- een certificaat en mogen zich "niet gediplomeerd EHBO’er" noemen.

Om een basis cursus te organiseren dienen er minimaal 12 deelnemers ingeschreven te zijn.
De cursusdag is afhankelijk van de beschikbaarheid van instructeurs.

De basiscursus vindt in 2018 plaats op zaterdag 3 en 17 november van 8:30 tot 16:00 uur.
Op zaterdag 1 december vindt van 8:30 tot 11:30 de examenvoorbereiding plaats, waarna in de middag het examen plaats zal vinden.

De prijs voor de basiscursus zal in 2018 nog € 147,00 bedragen, vanaf 1 januari 2019 wordt de prijs verhoogd naar € 199,00.

Indien u de basiscursus wil volgen, geef u dan snel op, want vol=vol.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Dienstverlening op EHBO gebied bij evenementen welke worden georganiseerd in Tiel en Omgeving.
 • Emotionele reacties
 • Eerste Hulp verlenen en de kans op infectie
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel en tand door lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftigingen
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Het EHBO-diploma is 2 jaar geldig, maar om de kennis op peil te houden is het bijwonen van jaarlijkse herhalingslessen verplicht.
De geldigheid van het EHBO-diploma wordt verlengd door per cursusseizoen 6 lessen van 2 uur te volgen.
Na het behalen van uw diploma schrijven wij u graag in als lid van onze vereniging om bij ons de herhalingslessen te volgen.
Natuurlijk staat het u vrij om lid te worden bij een vereniging van uw keuze.