De Basiscursus :

De driedaagse basis cursus welke gepland stond op 27 t/m 29 december is als gevolg van de door de overheid genomen Corona maatregelen verplaats naar de zaterdagen 12, 19 en 26 maart 2022.

Voor meer informatie en/of inschrijving voor deze cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat via email: ehbo-tiel@outlook.com


Cursisten die, om welke reden dan ook, niet aan de reanimatie willen of kunnen deelnemen krijgen –als ze slagen- een certificaat en mogen zich "niet gediplomeerd EHBO’er" noemen.

Om een basis cursus te organiseren dienen er minimaal 12 deelnemers ingeschreven te zijn.

De prijs voor de basiscursus bedraagt € 199,00.

Heeft u vragen over de basiscursus neem dan contact op met EHBO-Tiel via mail: ehbo-tiel@outlook.com,
Wilt u inschrijven voor de basiscursus, dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier, wij nemen dan contact met u op over de definitieve datum wanneer de cursus aanvangt.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Dienstverlening op EHBO gebied bij evenementen welke worden georganiseerd in Tiel en Omgeving.
 • Emotionele reacties
 • Eerste Hulp verlenen en de kans op infectie
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel en tand door lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftigingen
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Het EHBO-diploma is 2 jaar geldig, maar om de kennis op peil te houden is het bijwonen van jaarlijkse herhalingslessen verplicht.
De geldigheid van het EHBO-diploma wordt verlengd door per cursusseizoen 6 lessen van 2 uur te volgen.
Na het behalen van uw diploma schrijven wij u graag in als lid van onze vereniging om bij ons de herhalingslessen te volgen.
Natuurlijk staat het u vrij om lid te worden bij een vereniging van uw keuze.