Oefenavonden:

Al vele jaren worden er meerdere oefenavonden per seizoen georganiseerd.
Alle leden kunnen vrijblijvend en kosteloos deelnemen aan deze oefenavonden en zodoende hun vaardigheden verbeteren en kennis uitbreiden. Er wordt geoefend met verschillende scenario’s waarin Eerste Hulp wordt verleend aan 1 of meerdere slachtoffers.

Deelname aan wedstrijden houdt in, dat men in een ploeg van 3 personen Eerste Hulp gaat verlenen in gefingeerde ongevalsituaties. De teamleden benaderen de ‘slachtoffers’ onder leiding van de teamleider, die de hulpverlening coördineert. Men voert de hulpverlening uit zoals men in een echte ongevalsituatie zou doen.

De “wedstrijdploeg” bestaat al vele jaren en heeft al menige beker in de wacht gesleept.
Meestal wordt er voorafgaand aan wedstrijden 3 á 4 keer geoefend. Deze oefenavonden worden in goed overleg gekozen zodat alle ploeg- en reserveleden goed voorbereid ten tonele kunnen verschijnen.

De wedstrijden waaraan sowieso jaarlijks wordt deelgenomen zijn het Echteld toernooi en de districtswedstrijd.

Nieuwsgierig geworden? Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met EHBO-Tiel.
Telefoonnummer: 06-1962 5441
E-mail: ehbo-tiel@outlook.com