Nieuws:


Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwtjes van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Tiel e.o.

Basiscursus


De driedaagse basis cursus welke gepland stond op 27 t/m 29 december is als gevolg van de door de overheid genomen Corona maatregelen verplaats naar de zaterdagen 12, 19 en 26 maart 2022.

Voor meer informatie en/of inschrijving voor deze cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat via email: ehbo-tiel@outlook.com


Cursus omgaan met alcohol & drugs en jaarlijkse lezing


We gaan op 2 april een cursus geven "hoe omgaan met Alcohol en Drugs tijdens evenementen "

Op 30 maart hopen we de jaarlijkse Lezing te kunnen houden om 19.30 uur in "de Ark". De lezing zal worden verzorgd door Het Longfonds en zal gaan over COPD, Astma en Longziektes.


EHBO cursus in coronatijd


Ook EHBO-Tiel heeft zich zowel bij de basiscursus alsmede bij de herhalingslessen te houden aan de richtlijnen van het RIVM (die zijn overgenomen door de KTSM) waarbij we de QR-code bij binnenkomst zullen checken.

Met een geldig negatief testbewijs kan men ook deelnemen aan de lessen.


Les datums


De datums van de basis- en herhalingslessen zijn bekend voor het seizoen 2021 / 2022.
U vindt deze terug op de desbetreffende pagina.


Algemene ledenvergadering


De Algemene ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 25 augustus, in het KTSM-gebouw,
Burgemeester Cambier van Nootenlaan 5, Tiel, Aanvang 19.30 uur


Koninklijk onderscheiden


Op maandag 26 april heeft onze voorzitter Johan van der Burg van burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren de versierselen mogen ontvangen behorende bij een koninklijke onderscheiding.Herhalingslessen seizoen 2020/2021


Beste leden,
Wederom worden we geconfronteerd met een verlenging van de coronamaatregelen opgelegd door de overheid. Het is onduidelijk hoe lang dit kan gaan duren.
Uitzonderlijke situaties vragen om bijzondere maatregelen met daarbij behorende besluiten.
Vraag is dan ook of het alsnog opstarten van herhalingslessen haalbaar is.
Als bestuur hebben we besloten gebruik te maken van de coulanceregeling van het Oranje Kruis betreffende de verlengingen van de diploma’s voor dit jaar.

We wensen iedereen het allerbeste voor 2021 en we hopen elkaar weer in gezondheid te treffen in het najaar.

Wellicht treden in de komende maanden versoepelingen op en kunnen we alsnog een mooi seizoen tegemoet zien betreffende onze dienstverleningen.

Nu zijn er geen dienstverleningen gepland of in de pijplijn.


RABO club support


Op 10 november mocht het bestuur van EHBO-Tiel € 435,50 ontvangen van de RABO-Bank in het kader van de RABO club support actie.

Jaarlijkse lezing en Corona


In verband met de ontwikkelingen betreffende de coronapandemie is besloten de jaarlijkse lezing die normaal plaatsvindt in het voorjaar te verzetten naar het najaar 2021. Verdere informatie hieromtrent volgt t.z.t.

EHBO leslocatie en Corona


Ook EHBO-Tiel houdt zich aan de RIVM richtlijnen ten aanzien van de Corona maatregelen.v Hiervoor is een protocol opgesteld door KTSM de eigenaar van de leslocatie.
Via deze link kunt u dit inzien.