Nieuws:


Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwtjes van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Tiel e.o.

Sponsoractie "Een aandeel in de Betuwe" van de Rabobank West Betuwe".


Dit jaar doen wij als EHBO-Tiel mee aan de sposoractie "Een aandeel in de Betuwe" van de RaboBank West Betuwe.
Rabobank West Betuwe is al vele jaren als een van de grotere sponsors actief in de lokale samenleving. Als coöperatieve bank hecht de Rabobank veel waarde aan haar leden. In de campagne ‘Een aandeel in de Betuwe’ krijgen de leden inspraak in een verdeling van een gedeelte van de winst van de bank.
Draagt u onze vereniging een warm hart toe en bent u lid van de Rabobank West Betuwe, geef dan tussen 1 en 21 april uw stem aan onze vereniging. Hoe u kunt stemmen staat in de email die u als lid van de rabobank ontvangt, of vindt u terug op de website "rabo westbetuweleden.nl
Alvast bedankt voor uw stem.

Lezing 27 maart


De lezing van dit seizoen zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019. Deze lezing zal verzorgd worden door medewerkers van de huisartsenpost Tiel.
Aandacht zal worden besteedt aan de werkwijze en organisatie van de huisartsenpost, en het rijden van visites.
Het belooft een interactieve en leerzame avond te worden waarin men ruim de tijd zal nemen om vragen en reacties te beantwoorden.
De lezing zal plaatsvinden in “De Ark”, Vijverlaan 1a, 4005 HA in Tiel. Aanvang 19.30 uur.

Collecte Jantje Beton


De collecte voor het nationale Fonds Jantje Beton zal dit jaar over 2 weken verspreid worden en zal plaatsvinden
van 24 februari tot en met 10 maart 2019.
EHBO-Tiel zal collecteren in de straten van de Oranjewijk in Tiel. Ook mogen we op Industrieterrein Kellen collecteren
bij de bedrijven (groot en klein).
Wilt u meehelpen met de collecte? Meld u dan aan bij het secretariaat: ehbo-tiel@outlook.com

Diploma uitreiking basiscursus EHBO


Op 12 januari heeft de diplomauitreiking plaatsgevonden van de basiscursus welke op drie zaterdagen is verzorgd.
Van de 9 cursisten waren er 6 aanwezig om hun verdiende diploma in ontvangst te nemen. Wij feliciteren nogmaals de gelukkige geslaagden.Roel Boerma wandel- en trimloop


Op zondag 31 maart organiseren de leden van Atletiekvereniging Astylos weer de Roel Boerma wandel- en trimloop.
Deze ochtend kunt u hardlopen of wandelen naar keuze.
De opbrengst van het inschrijfgeld van deze trim- en wandelloop, komt geheel ten goede van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Herhalingslessen


De datums van de herhalingslessen seizoen 2018-2019 zijn bekend.
Meer informatie vindt u op de pagina Herhalingslessen