Inschrijven basiscursus en lidmaatschap:

Basiscursus

Een inschrijving als cursist(e) voor een basiscursus is definitief na:

  • Ontvangst door ons van een volledig ingevuld inschrijfformulier
  • Ontvangst van uw betaling

Inschrijving geschiedt via het formulier dat u HIER kunt downloaden.

Na uitprinten en invullen van dit formulier kunt u dit:
Verzenden via post naar: EHBO-Tiel, Postbus 6185, 4000 HD, Tiel
Inscannen en mailen aan: ehbo-tiel@outlook.com


Na ontvangst van dit formulier ontvangt u van ons bericht of u aan de cursus kunt deelnemen, wanneer deze precies plaatsvindt en informatie betreffende de betaling.

Herhalingslessen + Lidmaatschap

Een inschrijving als lid / voor de herhalingslessen is definitief na:

  • Ontvangst door ons van een volledig ingevuld inschrijfformulier
  • Ontvangst van uw betaling

Inschrijving geschiedt via het formulier dat u HIER kunt downloaden.

Na uitprinten en invullen van dit formulier kunt u dit:
Verzenden via post naar: EHBO-Tiel, Postbus 6185, 4000 HD, Tiel
Inscannen en mailen aan: ehbo-tiel@outlook.com


Betaling door lid of diens werkgever dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de uitnodigingsbrief of een door de penningmeester uitgeschreven factuur. Als niet binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichting is voldaan gaan wij er van uit dat cursist(e) geen prijs meer stelt op deelname en zal een ander zijn/haar plaats tijdens de cursus innemen.

Afmelden / opzeggen


Wanneer u bent ingeschreven als lid en u bent verhinderd om een les(sen) bij te wonen, dan is het wenselijk dat u dit telefonisch of per mail meldt bij de docent of via het secretariaat.
Er is vaak wel een mogelijkheid om de les in te halen, u kunt hiervoor kijken naar de data van de groepen op de site. De lessen worden - qua onderwerp - in alle groepen in dezelfde volgorde gegeven. Mist u bijvoorbeeld de derde les, kijk dan op welke datum in de andere groepen de derde les wordt gegeven. Realiseer u wel, dat ook wanneer u niet alle lessen hebt kunnen volgen, u wel de volledige contributie voor het cursusjaar verschuldigd bent.

Om de verlenging van het diploma aan te kunnen vragen en deze geldig te houden, moet de vereniging een verklaring omtrent uw competentie als EHBO-er afgeven aan het Oranje Kruis. Mist u teveel lessen en haalt u deze niet in, dan kan het bestuur beslissen uw diploma niet te verlengen. Het is daarom van belang dat u de jaarlijkse herhalingslessen volgt en actief deel neemt.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen, meldt u dit dan alstublieft vóór 1 juli van ieder kalenderjaar. U kunt dit schriftelijk doen en aan ons postadres sturen (zie adres hierboven) of per mail aan secretariaat@ehbo-tiel.nl. Ook wanneer u tussentijds opzegt, bent u contributie verschuldigd voor het gehele cursusjaar.